Psykolog Hanne Koch

I klinikken hjælper jeg mennesker, der lider af følgevirkninger efter traumer samt pårørende belastet af samliv med målgruppen. Hvordan Personlig og professionel robusthed styrkes og udvikles har min store interesse.

Bred klinisk erfaring med akutte og forsinkede belastningsreaktioner, PTSD, angst, depression, stress, livkriser, udbrændthed, sorg og tab, kritisk sygdom, mobning, vold, misbrug, aggression og overgreb samt identitetsforvirring.

Jeg arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret referenceramme, der har afsæt i psykodynamisk teori og metode. Jeg anvender specifikke traumefokuserede terapiformer, der er målrettet traumebearbejdning bl.a. Prolonged Exposure Therapy, Narrativ Eksponeringsterapi og struktureret krisesamtaler til de akutte belastninger mm. Derudover arbejder jeg med 3. generation af kognitiv terapi bl.a. Compassion fokuseret terapi og Mindfulness. Ligeledes inddrager jeg sundpsykologiske perspektiver på sygdomskognition og sygdomsforståelse.

Min vision er at gøre en forskel i andre menneskers liv. Jeg er i besiddelse af et rigt repertoire af forskellige måder at arbejde med psykologiske problematikker, traumer og udvikling på, således at det kan få DIG til at udvikle dig i den retning, som du ønsker. 

Mit arbejde består i at hjælpe dig, så uanset hvilken problemstilling du henvender dig med, kan komme godt videre i livet.  Jeg vil henvise dig videre, hvis det viser sig, at de problemstillinger som du henvender dig med ligger uden for mit kompetenceområde.

En terapi session er, når den er bedst, en varm, inkluderende, personlig og inspirerende samtale mellem to mennesker, som åbner en palet af nye muligheder.

Klinisk erfaringsgrundlag.

Jeg har solid psykiatrierfaring og arbejdet 10 år på en traumeafdeling. Jeg er indehaver af psykologklinikken, som jeg har drevet som deltidspraksis i Århus siden 2014. Pr 01.01.2020 driver jeg klinikken på fuld tid og med placering centralt i Vejle. Jeg har tidligere undervist i psykologi på VIA University College, sundhedsuddannelserne i Århus. Derudover har jeg arbejdet med psykisk arbejdsmiljø for sundhedspersonale i højrisiko job.

Derudover er jeg netværkspsykolog for veterancentret og taler med veteraner og pårørende som er belastede af følgevirkninger efter traumer – enten direkte eller indirekte.

Frivillig supervisor for Ventilen i Kolding.

Jeg deltager i løbende efteruddannelse og konferencer indenfor specialet.

Min baggrund

Cand.psych. fra Århus Universitet
Autoriseret af Dansk Psykolognævn
På vej til specialist i Psykoterapi
Uddannet supervisor
Indehaver af Psykologklinikken Koch
Medlem af Dansk Psykologforening
Medlem af ESTSS – European Society for Traumatic Stress Studies