Vrede og aggressionsforvaltning

Problemer med vrede og aggressionsforvaltning

Vrede er en følelse, som de fleste mennesker oplever som kilde til besvær – især i relation til andre mennesker. Vreden kan være udadrettet på en destruktiv måde dvs. rettet mod ting eller mennesker i omgivelserne eller vreden kan være indadrettet og være mere selvdestruktiv – eller måske begge dele. Vrede kan komme til udtryk gennem risikoadfærd, hvor man sætter eget og andres liv på spil. Nogle gange er der for meget vrede, der kommer alt for hurtig og er alt for voldsom i sit udtryk - situationen taget i betragtning. Vi vil sige, at vreden får et uhensigtsmæssigt udtryk og kan få alvorlige konsekvenser for dig og dine relationer. Vreden er i sådanne tilfælde underreguleret. Vreden kan også være for overreguleret dvs. at man aldrig får sagt fra i situationer og overfor mennesker, hvor man burde sige fra. Uanset om vreden er under- eller overreguleret kan jeg hjælpe dig med at forstå vredens gave – nemlig positiv selvhævdelse, og hjælpe dig med strategier til mere effektiv håndtering af vreden.