Depression

Depression er en tilstand, der opstår på alle tidspunkter i livet – ofte dog i forbindelse med kritiske situationer, som belaster dig. Depression er ofte en følgelidelse til traumer, men depression kan også fremkaldes af stressende omstændigheder i dit liv lige nu. Det kan dreje sig om alle mulige almenmenneskelig problemstillinger som eksempelvis økonomisk pres, skilsmisse, problemer med at indgå i sociale relationer , arbejdsrelateret stress mm.