En terapi session er, når den er bedst, en varm, inkluderende, personlig og inspirerende samtale mellem to mennesker, som åbner en palet af nye muligheder.

1. Etablering af sikkerhed og tryghed.

I mit arbejde lægger jeg vægt på etablering af en tryg relation præget af samarbejde, åbenhed, ærlighed, tillid og respekt.
Min holdning er, at man kan ikke arbejde med sig selv, hvis man ikke føler sig tryg, set og anerkendt.

2. Etablering af fælles forståelse

I terapien er det vigtigt at vi i fællesskab får skabt et klart billede af, hvad du oplever som dine største problemer, og hvad du ønsker hjælp til.
Det er min erfaring, at der ofte er flere konkurrerende problemstillinger at arbejde med, og at det kan være gavnligt at arbejde mere fokuseret på en problemstillingen ad gangen.

3. Indsigt i dig selv og din situation er ikke nok

At forstå sig selv og andre og opnå indsigt i, hvorfor man har fået det skidt er vigtige mål i et terapiforløb, men måske ikke det vigtigste.  Hvad jeg anser som endnu vigtigere er, at du udvikler dine evner til at tåle de udfordringer som livet byder dig, øge din tolerance overfor svære følelser, gøre dig i stand til at anvende mere hensigtsmæssige strategier og være i stand til at indgå i relationer af stor følelsesmæssig betydning.

4. Metode

Den problemstilling du kommer med og den person du er, vil altid danne baggrund for en individuel vurdering af, hvad du har brug for så der kan ske en udvikling.  Det er ikke metoden i sig selv, som er vigtig, men ”what works for whom”.
Hvor symptomramt du er, er en afgørende faktor i bestemmelsen af, hvilke interventioner, der er hensigtsmæssig at igangsætte. Er du hårdt ramt, vil mere støttende, simple og enkle interventioner have første prioritet. 

Formålet med terapi er, at styrke dine egne ressourcer så du bliver i stand til at imødegå  krav og udfordringer, som du møder på din vej, på en sundhedsfremmende måde, der skaber øget livskvalitet og trivsel.

Læs mere om specifikke metoder under profil.