Traumer

Traumer dækker en bred vifte af kritiske hændelser og belastninger, der opstår -dels i det almindelige menneske- og hverdagsliv – dels i arbejdslivet ifm. udførelsen af særlige pligter og opgaver.  Der kan være tale om enkeltstående og vel afgrænsede hændelser eller gentagne hændelser og mangeårige belastninger.  Der kan være tale om personligt vs. upersonligt traume. Der kan komme akutte reaktioner eller forsinkede sammenbrud og reaktioner mange år efter hændelserne.  Der kan ligeledes opstå følgevirkninger efter traumer i form af stress, angst, depression og misbrug

Det vigtige er dog at forstå, at det ikke er den objektive hændelse som sådan der er vigtig, men den individuelle og emotionelle reaktion på hændelsen.  Det er altså den personlige oplevelse såvel som den mening hændelsen tillægges, som er helt centralt. Mennesker reagerer forskelligt på de samme hændelser. De fleste umiddelbare reaktioner er altid meningsgivende med afsæt i den konkrete kontekst.