Konsultation i Vejle alle ugens dage
Konsultation i Århus efter aftale
Mulighed for video og telefonkonsultation

Individuel psykoterapi privatperson/forsikringstager: 
50 min 1100,00

Par- og familiesamtaler
90 min 2000,00

Individuel terapi studerende: 
50 min 950,00

Gruppesupervision: 
Pris efter aftale

Undervisning/oplæg:
Priser efter aftale

Afbud / udeblivelser

Afbud senest dagen før kl. 16.00.

Sundhedsforsikringer / Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark er du berettiget til tilskud til psykologhjælp indenfor henvisningsårsagerne 1-11 ( læs mere på sygeforsikringen.dk

De fleste sundhedsforsikringer giver dig frit valg blandt privatpraktiserende autoriserede psykologer.

Samarbejde / dialog med offentlige aktører incl. din egen læge:

Psykologiske vurderinger udfærdiges på anmodning i henhold til honorering af opgaver i det socialt-psykologiske samarbejde jf. honoraraftalen mellem KL og Dansk Psykologforening.
Det kan blive nødvendigt at der udveksles oplysninger med din læge. I så fald skal du give samtykke hertil.

Betalingsvilkår:

Psykoterapi afregnes kontant eller via MobilePay og efter aftale på faktura.

Psykologklinikken Koch
v. Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi Hanne Koch

Gunhilds Plads 2E,
7100 Vejle

Tlf: 2250 2766
Mail: info@koch-psyk.dk