Konsultation i Vejle alle ugens dage
Konsultation i Århus efter aftale
Mulighed for video og telefonkonsultation

Individuel psykoterapi privatperson/forsikringstager: 
60 min á 1050,00

Par- og familiesamtaler
75 min 1575,00

Studerende: 
900,00 kr. pr gang

Individuel Supervision á 60 min 1100,00

Gruppesupervision: 
Pris efter aftale

Undervisning/oplæg:
priser efter aftale

Afbud / udeblivelser

Afbud senest dagen før kl. 16.00.

Sundhedsforsikringer / Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark er du berettiget til tilskud til psykologhjælp indenfor henvisningsårsagerne 1-11 ( læs mere på sygeforsikringen.dk

De fleste sundhedsforsikringer giver dig frit valg blandt privatpraktiserende autoriserede psykologer.

Samarbejde / dialog med offentlige aktører incl. din egen læge:

Psykologiske vurderinger udfærdiges på anmodning i henhold til honorering af opgaver i det socialt-psykologiske samarbejde jf. honoraraftalen mellem KL og Dansk Psykologforening.
Det kan blive nødvendigt at der udveksles oplysninger med din læge. I så fald skal du give samtykke hertil.

Betalingsvilkår:

Psykoterapi afregnes kontant eller via MobilePay og efter aftale på faktura.

Psykologklinikken Koch
v. Autoriseret psykolog Hanne Koch

Vissingsgade 21,
7100 Vejle

Tlf: 2250 2766
Mail: info@koch-psyk.dk