Post traumatisk stress disorder

Står for Post traumatisk stress disorder - på dansk kalder vi det Post traumatisk belastningsreaktion. Har du fået en PTSD diagnose,  er du som regel stærkt påvirket af senfølger efter traumer på en måde, der giver forstyrrelse i din evne til at være velfungerende i eget liv. Måske er det gået ud over din evne til at varetage dit job eller din evne til at bidrage til familielivet på en ressourcefuld måde.