EMDR behandling

Effektiv og lindrende behandling med EMDR

Der er ikke nogen nem vej til lindring og lyse dage, når hverdagen forstyrres af lidelse og senfølger efter traumer. Der bliver heldigvis forsket i nye behandlingsformer og deres effekt, så nødlidende mennesker, der hver dag står ansigt til ansigt med senfølger efter traumer kan blive hjulpet. Om det drejer sig om barndomstraumer, tjenesterelateret PTSD / belastninger, ulykke, voldsomme hændelser af mere nutidig eller akut karakter, så er der hjælp at hente med EMDR behandling. I EMDR behandlingen har vi både fokus på at bearbejde traumatiske oplevelser og på ressourceinstallation.

Som mennesker oplever og reagerer vi både ens og forskelligt på ubehagelige og voldsomme hændelser. Det betyder, at der vil være generelle symptomer og fremtrædelsesformer såvel som specifikke og unikke symptomer for dig. Uanset om du har PTSD eller belastet på en måde, så det går ud over din trivsel og livskvalitet, så kan du få hjælp. Vi mennesker er i besiddelse af robusthed og mestringsressourcer, men når krisen / ulykken rammer kan vi for en stund miste tilliden til egne evner til at håndtere situationen. Måske har du brug for hjælp til at kick starte processen, så du hurtigere kan vende tilbage til normale, velkendte og trygge tilstande, hvor du kan opleve at have kontrol.

Når vi arbejder med EMDR er målet at du får det bedre, at symptomerne letter og forsvinder, at du bliver i stand til at håndtere dine udfordringer på en opbyggende og sund måde. Målet er, at du opnår mental fleksibilitet og bliver i stand til, at indgå i skiftende kontekster på en adaptiv måde.

En af de anerkendte metoder til behandling for PTSD og traumer er EMDR. I min klinik i Vejle i Trekantområdet tilbyder jeg blandt andet denne behandlingsform. EMDR-metoden har nemlig vist sig at være enormt effektiv, og mange vil derfor opleve det som en hurtigere vej til at mindske symptomer end hidtil kendte terapiformer mod PTSD.

Hvad er EMDR?

Helt overordnet er EMDR en forkortelse for Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Det er derudover et anerkendt og effektfuldt redskab i terapien, som er specifikt rettet mod mennesker med PTSD og senfølger efter traumer.

Forløb med EMDR er nøje struktureret og hver session vil typisk starte med, at jeg ved hjælp af et bevægende lys fremkalder hurtige bevægelser fra øjnene. Dette lys skal følges frem og tilbage i omkring 30 sekunder, og derefter vil jeg bede mine klienter om at genkalde sig de negative tanker, som dukker op og har relation til traumet. Herefter vil jeg hjælpe dem med at erstatte de negative tanker med et positivt modsvar. 

Slutteligt i EMDR-sessionen vil jeg bede dem om at huske på og reflektere over de følelser og billeder, som de så under de 30 sekunders hurtige øjenbevægelser i starten, og på samme måde vil vi fortsætte, indtil PTSD-symptomerne er på et minimum, der tillader dem at have et mere håbefuldt perspektiv på livet.

Hvem kan have gavn af EMDR?

Det primære formål med en EMDR-behandling er at lære at lade fortiden blive i fortiden. Netop derfor er denne behandlingsform også oplagt til personer, der lider af PTSD og traumer, og dermed lever i en evig kamp med forstyrrende oplevelser fra fortiden, som går ind og påvirker deres hverdag negativt. Andre problemstillinger som fx mobning, angst, depression vil ligeledes kunne have gavn af denne behandlingsform.