Typiske symptomer

Symptomer på traumatisk

Symptomer på traumatisk betingede belastninger kan optræde med forskellig sværhedsgrad.  Nedenfor er nævnt typiske symptomer som optræder i forbindelse med belastninger.

Søvnproblemer, mareridt, flash back, problemer med effektiv vredes håndtering, svært at etablere tillid til andre mennesker, social isolation, ensomhed, diffus angst på tværs af mange forskellige hverdagssituationer, stor kropslig uro, bekymringstendens, tankemylder, generel dårlig funktionsniveau i dagligdagen, nedsat energi, træthed, nedsat lyst og interesse, følelse af dyb indre udmattelse, tristhed, øget gråd tendens, høj vagtsomhed, lydfølsomhed, irritation, øget forbrug af stimulanser, benægtelse, undgå at tale om tingene, skam, skyld, håbløshed, selvmordstanker, nedsat evne til at tåle skuffelse, forvirring omkring, hvem du er, lav selvfølelse, svært at passe et arbejde, nedsat motivation, forandringer i personligheden, højt konfliktniveau i relation til andre mennesker.

Mere viden om traumer, og hvordan man arbejder med at opbygge robusthed

Ønsker du at læse mere om traumerelaterede problemstillinger kan du følge mig på Twitter , hvor jeg har samlet en lang række artikler ( de fleste på engelsk), der alle beskæftiger sig med følgevirkninger efter traumer og psykisk sundhed i det hele taget.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail, hvis du har spørgsmål.